Galeria

Części mojej rodziny udało się uciec przed rzezią rewolucyjną w Rosji do Polski. Niestety po wojnie komunizm ich dogonił.

Baronówna Irena de Jomini (urodzona w St. Petersburgu 1916r) pochodzi w prostej linii od wielkiego generała napoleońskiego - Antoine-Henri de Jomini – bliźniaczej duszy Napoleona (książka Renée-Paule Guillot "JOMINI ÂME DOUBLE DE NAPOLÉON"). W komunistycznej Polsce Irena Balińska- Jomini była szykanowana za swoje pochodzenie i wychowywanie dzieci w duchu katolickim. Ekonomistka (SGH), dzięki solidnej znajomości 5-ciu języków obcych, uczyła angielskiego w Polskim Radio w Warszawie, pracowała w Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz była tłumaczem przysięgłym z języków; angielskiego, francuskiego i włoskiego. Była również współautorką podręczników do języka angielskiego "Shaggy dog English", francuskiego "Le Froncois mon amour" "Pour se faire comprendre en francais" oraz dwóch tomów ćwiczeń strukturalnych z języka francuskiego dla studentów. Śmierć przerwała jej pracę nad podręcznikiem języka włoskiego. Odeszła na zawsze 27.11.1985r w Warszawie.

Bolesław Baliński urodzony w 1913r. w St. Petersburgu. Wnuk Zofii Noakowskiej - Balińskiej, siostry profesora Stanisława Noakowskiego, która wspierała go do końca życia. Wychowanek i absolwent gimnazjum OO Jezuitów w Chyrowie. Ekonomista (SGH), Major rezerwy WP, uczestnik kampanii wrześniowej w 1939r. w 7 pułku ułanów. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik walk o Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg i Berlin. Odznaczony m. innymi Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Virtutti Militari. Zmarł 12.12.1990r. w Warszawie.

Babcia Hanny Balińskiej, baronowa Władysława de Jomini z domu Dziemidowicz, urodzona w 1893 roku w St. Petersburgu. Ukończyła gimnazjum SS Urszulanek Szarych prowadzonych przez matkę Urszulę Ledóchowską (ogłoszoną Świętą w 2003r). Uzyskała wykształcenie pedagogiczne, swobodnie posługiwała się językiem francuskim, rosyjskim, niemieckim oraz polskim. W Warszawie jako Władysława Żomini pracowała była pedagogiem, wychowawczynią wielu pokoleń młodzieży. W czasie II wojny światowej brała czynny udział w ruchu oporu organizując komplety tajnego nauczania (w latach 1941 – 1944 w szkole na Żoliborzu). Za tę działalność została odznaczona złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zmarła w Warszawie w 1985r. cztery dni po śmierci jedynej córki – Ireny.

Baron Seweryn de Jomini urodzony w 1890 roku w Sankt Petersburgu zmarł w Warszawie w wieku 44 lat w wyniku wypadku w Wojskowym Instytucie Broni Chemicznej, gdzie pracował jako inżynier chemik i dokonał w tej pracy szeregu wynalazków.

Siostra Hanny Balińskiej, Izabella Balińska ur. w Warszawie w 1938 roku. Po ukończeniu prywatnego liceum ogólnokształcącego S.S. Felicjanek w Wawrze, ukończyła Politechnikę Warszawską na wydziale architektury z tytułem magistra inżyniera. Współpracowała z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim i Ósemką Prymasowską w związku z czym była przesłuchiwana w Pałacu Mostowskich, gdzie kategorycznie odmówiła wszelkiego donosicielstwa. Co z kolei poskutkowało wieloletnim zakazem wyjazdu z kraju. W 1971r. (za Gierka) udało jej się "wyrwać" do Paryża, gdzie pozostała. Nie przyjęła statusu uchodźcy politycznego aby nie pogarszać sytuacji rodziny pozostałej w Polsce. W Paryżu Izabella Balińska – Dubrulle pracowała w swoim zawodzie. Była bardzo zaangażowana w organizowanie pomocy dla Polski w czasie stanu wojennego.